Taitovakka

Taitovakka on 25 eri alojen osaajien vuonna 1995 perustama osuuskuntamuotoinen yritys.

Taitovakan liikevaihto vuonna 2014 oli 2,11 milj. euroa, johon sisältyy myös ulkomaista myyntiä Ruotsiin ja Saksaan.

Taitovakan jäsenmäärä oli 93 ja välitetyn työn määrä vastasi 56 henkilötyövuotta, joka jakautui työtuntien perusteella 127 henkilölle.

Taitovakka on yksi suurimmista palvelutyönantajista Uudessakaupungissa.

Työosuuskunta toimii työnantajana hoitaen asiakkaan puolesta sosiaaliturvamaksut ja muut työnantajan velvoitteet.
Asiakas saa palvelut niin pitkäksi tai lyhyeksi ajaksi kuin haluaa, eikä maksa turhasta.

Taitovakan asiakkaat

Asiakkaina Taitovakalla on mm. teollisuuslaitoksia ja suunnittelualan yrityksiä, myös pienet yritykset ja yksityiset kotitaloudet ovat työllistäneet osuuskuntalaisia. Taitovakalla on myös ulkomaisia asiakkaita Saksassa ja Ruotsissa.

Työpalvelujen myynti eri ammattialoilla on kasvanut. Erityisesti siivoustöiden ja korjausrakentamisen menekkiä on lisännyt veroissa huomioitava kotitaloustyön tuki. Myös suunnittelu-, laatu- ja työntutkimustyöt eri yrityksissä ovat lisääntyneet.